Science for Technology

දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන් සමඟින් විශිෂ්ඨතම ප්‍රතිඒල ලබාදුන් ප්‍රවීණතම ආචාරවරයෙක් විසින් පාඨමාලාව මෙහෙය වනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *